Скрябин – Люди як кораблі Текст Перевод песни

СкрябинЧитайте перевод песни «Люди як кораблі» группы Скрябин.
Музыку и слова к песне написал Андрей Кузьменко (лидер группы Скрябин, известен также под псевдонимом Кузьма Скрябин).
Релиз песни состоялся в 2005-м году.
Название «Люди як кораблі» переводится — люди словно корабли (люди как корабли).

Скрябин в клипе Люди як кораблі

Текст песни Скрябин – Люди як кораблі

Перевод песни Скрябин – Люди як кораблі

 
Я не твій брат, ти не сестра моя Я не твой брат, ты не сестра моя
Ніколи не розказуй мені Никогда не рассказывай мне
Хто і в чому є винен на нашій землі Кто и в чем виновен на нашей земле
Люди, як кораблі Люди словно корабли
 
Кожен пливе поки хвиля несе Каждый плывет, пока волна несет
І поки глибока вода, А-а И пока глубокая вода, А-а
Глибока і темна до самого дна Глубокая и темная до самого дна
До самого-самого дна До самого-самого дна
 
На глибині зустрічаються всі На глубине встречаются все
Так ніби в морі місця нема, А-а Так словно в море места нет
І труться бортами, аж стогне земля И трутся бортами, аж стонет земля
Від зависті, підлості й зла От зависти, подлости и зла
 
Хтось не доплив, бо йому помогли Кто-то не доплыл, потому что ему помогли
Набрати повні трюми води, И-и Набрать полные трюмы воды
Бо стати героями тої війни Ведь стать героями той войны
Дуже хотіли вони Очень хотели они
 
[Приспiв:] [Припев:]
А до берега тихо хвилі несуть А к берегу тихо волны несут
Поранені душі живих кораблів Раненые души живых кораблей
А від берега знову в море ідуть А от берега снова в море идут
Ті хто вірив і правду знати хотів Те, кто верили и правду знать хотели
 
Наш Океан знає більше ніж ми Наш Океан знает больше чем мы
Секрети всі у нього на дні, І-і Секреты все у него на дне
А ми ходим зверху, великі й малі А мы ходим сверху большие и малые
Люди як кораблі Люди как корабли
 
Гордо пливем, і не вірить ніхто Гордо плывем, и не верит никто
Що ним зацікавилось зло, О-о Что ими заинтересовалось зло
І серед вітрів ми не чуєм щурів И среди ветров мы не слышим крыс
Які прогризають нам дно Которые прогрызают нам дно
 
[Приспiв (x2):] [Припев (x2):]
А до берега тихо хвилі несуть А к берегу тихо волны несут
Поранені душі живих кораблів Раненые души живых кораблей
А від берега знову в море ідуть А от берега снова в море идут
Ті хто вірив і правду знати хотів Те, кто верили и правду знать хотели

Клип «Люди як кораблі» группы Скрябин (2005)

Клип «Люди як кораблі» группы Антитела (2016)

 

 

Комментарии к: Скрябин – Люди як кораблі Текст Перевод песни.